ENQUETE: Help nu mee Nederland hond-veiliger te maken! Jouw mening telt!

Stichting Alert Hondenopvang & trainingscentrum doet onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kenniscentrum op gebied van hoog-risico honden.

Welke honden vallen daar eigenlijk onder?  
Is de omgang tussen honden en mensen maar ook tussen honden onderling veilig genoeg?
Wat moet er gebeuren met een hond die heeft gebeten? 
Hoe zit het met de eigenaar van een bijtende hond?  
Wordt er voldoende gegaan om bijtincidenten te voorkomen? 
Wat kan er volgens jou beter?

Om dit te meten is een tweetal vragenlijsten opgesteld. Een algemene lijst voor iedereen en een aparte lijst voor mensen die professioneel met honden werken.
Help  mee door jouw mening te geven in dit onderzoek!

Onder de deelnemers zullen 10 bijzondere verrassingspakketten (voor mens en/of hond) worden verloot.
Wanneer je je naam en mailadres invult aan het einde van de vragenlijst loot je automatisch  mee!

Opvang en herplaatsing via stichting Alert

Stichting Alert hondenopvang en trainingscentrum vangt honden op die net een beetje meer zorg nodig hebben dan normaal. Dat kunnen HR honden zijn, honden met gedragsproblemen of (zeer) jonge pups.

Vaak zijn het honden die wat meer training en begeleiding nodig hebben voor ze herplaats kunnen worden. De honden blijven slechts tijdelijk bij st. Alert. De bedoeling is dat ze, zodra ze daar aan toe zijn ( medisch en qua gedrag), doorstromen naar een nieuwe eigenaar. Als baas en hond ‘op papier’ bij elkaar lijken te passen komt er een kennismaking, waarna er door beide partijen nog eens goed nagedacht wordt of dit een goede combinatie is.

Als beide partijen het daar over eens zijn kan de hond op proef naar de nieuwe eigenaar. Nazorg qua training en gedrag  kan men indien nodig via de stichting krijgen tegen vergoeding van slechts de reiskosten.