Opvang en herplaatsing

Stichting Alert honden opvang en herplaatsing vangt honden op die net een beetje meer zorg als normaal hebben. Dat kunnen HR honden zijn,  honden met gedragsproblemen of  zjonge pups die extra zorg nodig hebben en/of een pleegmoeder.

Vaak zijn het  honden die wat meer training nodig hebben voor ze herplaats kunnen worden. De honden blijven slechts tijdelijk bij st. Alert. De bedoeling is dat ze zodra ze daar aan toe zijn ( medisch en qua gedrag)  doorstromen naar een nieuwe eigenaar. Als baas en hond zo op papier/ op de mail bij elkaar lijken te passen komt er een kennismaking. Waarna er van beide partijen nog eens nadacht word of dit een goede combinatie is.

Als beide partijen daar over uit zijn, kan de hond op proef naar de nieuwe eigenaar. Nazorg qua training en gedrag  kan men indien nodig via de stichting krijgen tegen slechts de reiskosten.