Opvang en herplaatsing via stichting Alert

Stichting Alert hondenopvang en trainingscentrum vangt honden op die net een beetje meer zorg nodig hebben dan normaal. Dat kunnen HR honden zijn, honden met gedragsproblemen of (zeer) jonge pups.

Vaak zijn het honden die wat meer training en begeleiding nodig hebben voor ze herplaats kunnen worden. De honden blijven slechts tijdelijk bij st. Alert. De bedoeling is dat ze, zodra ze daar aan toe zijn ( medisch en qua gedrag), doorstromen naar een nieuwe eigenaar. Als baas en hond ‘op papier’ bij elkaar lijken te passen komt er een kennismaking, waarna er door beide partijen nog eens goed nagedacht wordt of dit een goede combinatie is.

Als beide partijen het daar over eens zijn kan de hond op proef naar de nieuwe eigenaar. Nazorg qua training en gedrag  kan men indien nodig via de stichting krijgen tegen vergoeding van slechts de reiskosten.


Door de toename in vraag en aanbod van honden in Nederland tijdens de corona-uitbraak en de daarop volgende maatregelen is ook het aantal aanmeldingen van probleemhonden bij de stichting fors toegenomen. Zo kreeg de stichting begin 2020 tussen de zes en de twintig aanmeldingen per week binnen. Dit is sinds begin 2021 opgelopen naar gemiddeld vijftig aanmeldingen per week. Deze toename in aanmeldingen van probleemhonden gaat gepaard met een toenemend aantal
bijtincidenten. Zowel incidenten tussen hond-hond/ dier als tussen hond-mens nemen toe. Het voornaamste doel van de stichting is om dit probleem onder controle te krijgen.

Wil je zien hoe we werken?
Bekijk dan het filmpje van Ozzy en zijn baasjes of het verhaal van berghond Scott.

Lees ook de verslagen van de baasjes van Thommy en Ice om een idee te krijgen van de ernst van de hulpvragen welke we dagelijks ontvangen.

Schroom niet zelf hulp in te schakelen als het nodig is!
Het boek ‘ En toch is het een lieve hond ‘ van Rudy de Meester kan zeer verhelderend zijn in dit soort situaties.