In onze samenleving nemen honden een belangrijke plaats in. Helaas gaan niet alle interacties tussen mens en hond goed en komt het voor dat iemand wordt gebeten. In veel gevallen wordt de hond als boosdoener aangemerkt. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de hond niet de aanstichter van de escalatie is of dat de signalen van de hond niet begrepen of opgevallen zijn. Bij Stichting Alert proberen we:

  • mensen te leren welke signalen honden afgeven,
  • mensen te leren wanneer honden overprikkelt zijn en wat je daar aan kan doen,
  • wat je kunt doen om honden te beschermen voor zichzelf. Mensen leren om te gaan met gedrag dat in de genen van de hond zit; gedrag dat de hond altijd in een zekere mate zal vertonen.

Dit doen we door het geven van voorlichting in de vorm van lezingen, het tonen van films en het bijhouden van een forum waarop kennis en ervaring overgedragen kan worden.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.bijtincidenten.nl