Stichting Alert hondenopvang wil graag een hoogrisicohonden opvang centrum starten om de veiligheid van mens en dier te vergroten. Hoogrisicohonden* verdienen een eerlijke kans zonder daarbij de veiligheid van andere honden en mensen uit het oog te verliezen. Wij hebben hierbij uw steun nodig.

  • Hoogrisicohonden zijn ons inziens alle honden die een meer dan gemiddeld risico op schade met zich brengen. Dit kan komen door gedrag in het verleden en /of uiterlijke kenmerken.

HR -honden (gebaseerd op uiterlijk) worden logischerwijs door veel opvangcentra niet opgenomen als gevolg van gebrek aan capaciteit, te weinig trainingskennis, gebrek aan geschikte huisvesting en geen geschikte oefen/ socialisatie/ test ruimte. Dierenartsen kunnen niet euthanaseren als de hond medisch in orde is, met gevolg dat veel risicovolle honden op straat belanden. Ook houden veel onplaatsbare honden een opvangplek bezet. Hierdoor vinden ook de wel plaatsbare HR-honden geen opvangplek. Het risico is dat baasjes geen uitweg meer zien en ervoor kiezen hun hond te verdrinken, aan een boom binden of ergens achter te laten.

Ook wordt er door herplaatsers niet altijd een helder beeld geschetst van de hond zijn verleden, gedrag en gezondheidsstatus. Wij zouden dit graag anders zien om Nederland veiliger te maken en het welzijn van mens en dier beter te kunnen waarborgen.

Wij hebben de know how en ervaring om met dit soort honden om te gaan, wij zijn nu al verwijs centrum voor vele collega’s. Onder onze mensen zijn gediplomeerde trainers, gedragstherapeuten, een gedragsbeoordelaar en verantwoordelijke bezitters van hoogrisicohonden. Tevens hebben wij de nodige managementervaring aan boord om zo’n centrum deskundig te kunnen leiden. Wij staan bekend om eerlijke beoordelingen van de incidenten, de honden zelf en de combi’s eigenaar met hond. Door ons grote netwerk hebben wij korte lijnen met andere experts.

12 jaar geleden hebben wij de voorzet en input gegeven om in Apeldoorn een goed en eerlijk hondenbeleid te maken. Dit naar aanleiding van een heftig bijtincident waarbij wij de ouders van een jong meisje hebben bijgestaan om alles netjes te regelen en te zorgen dat in de toekomst mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd in gelijksoortige situaties.

In 2019 hebben wij in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Apeldoorn, de wijkraden en diverse woningcoöperaties gezorgd dat er meer begrip kwam tussen hondeneigenaren en mensen die bang waren voor honden. Tevens waren deze bijeenkomsten gericht op het vergroten van kennis over hondengedrag. Verantwoord hondenbezit en voorlichting heeft al vele jaren onze aandacht. De afgelopen jaren hebben wij vele collega trainers, gedragstherapeuten, eigenaren en medewerkers van opvangcentra lesgegeven in het omgaan met HR-honden. Vraagstukken die behandeld worden zijn: Hoe haal je vechtende honden uit elkaar? ;hondengedrag; medische oorzaken van probleemgedrag; etc. Ook op lagere- en middelbare scholen geven wij les in de omgang met HR-honden.

Wij willen graag onderzoeken of een dergelijk centrum te realiseren is. Waar wij nu vooral tegenaan lopen is het ontbreken van een allesomvattend bestemmingsplan en financieringsmogelijkheden. Bestemmingsplan moet zowel hondenopvang als de zorg – dagbesteding voor jongeren omvatten. Die jongeren helpen mee met de verzorging en training van de dieren en herkennen hun eigen problematiek in de problemen van de honden en kunnen daardoor zelf groeien in hun eigen ontwikkeling.

Zonder geschikte locatie is het lastig een financieringsplan te maken, en zonder financiering is het niet mogelijk om een geschikte locatie te vinden. In onze onderzoeksfase willen wij fondsen, donateurs, bedrijven en overheden aanschrijven die Nederland met ons (hond)veiliger willen maken.

Wat zouden wij van Stichting Alert willen opzetten? Een vakantie, dag opvang, herplaats en trainingscentrum speciaal voor Hoog Risicohonden.

Een HR- hondencentrum waar we door middel van het geven van voorlichting, lezingen, en beoordeling van maatschappelijk gewenst gedrag van de opvanghonden tot een goede match met een nieuwe eigenaar komen. Tijdens het verblijf in het opvang en trainingscentrum voor HR-honden is een juiste manier van omgang, goede huisvesting, verrijking in de zin van genoeg mentale en fysieke uitdaging vanzelfsprekend. Particulieren en deskundigen kunnen er trainingen op maat volgen en de juiste begeleiding krijgen. Bovenstaand zorgt voor meer veiligheid en verantwoord (HR) hondenbezit.

In het nieuwe centrum willen wij net als bij onze huidige opvang dagbesteding voor jongeren aanbieden. De jongeren kunnen bijvoorbeeld al naargelang mogelijkheden en interesses helpen met het ontvangen van mensen, schoonmaak werkzaamheden uitvoeren en/of trainen met de honden. Ook helpt het om hun eigen gedrag te bespreken via de honden. Veel jongeren herkennen hun eigen gedrag terug in het gedrag van honden. Daarover praten is minder confronterend dan over je eigen gedrag praten. Soms zien ze wel de oplossingen voor het gedrag van de hond en kunnen ze dit ook toepassen op zichzelf. De dagbesteding geeft een doel in het leven, kan leiden tot meer zichtbare competenties via het Open badges systeem (https://openbadgefactory.com ) en geeft meer zelfvertrouwen.