logo-erkend-dierenlot-beneficiant-highres

Stichting Alert is actief op twee vlakken:

Opvang en herplaatsing van honden
Alert richt zich vooral op het opvangen van honden die extra aandacht nodig hebben en niet in een regulier asiel terecht kunnen. Deze aandacht kan bestaan uit extra zorg of training.

Meer informatie over de opvang

Welzijn en verrijking voor mens en dier
Heel veel mensen beleven plezier aan honden. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dieren een positieve invloed hebben lichamelijke conditie en het geestelijk welzijn van mensen. Alert zet zich er voor in om het leven voor baas en hond zo prettig mogelijk door allerlei activiteiten en voorlichting.

Helaas gaat het niet altijd goed en soms wordt er iemand gebeten. Vaak wordt de hond als boosdoener aan gewezen, maar het kan heel goed zijn dat niet de hond  niet de aanstichter van de escalatie is of dat de signalen van de hond niet begrepen of opgevallen zijn. Alert hoopt door bijvoorbeeld voorlichting bijtincidenten te voorkomen.

Stichting Alert wil naast baas en hond ook mensen helpen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zo hebben we vaak hulp van mensen die een tijd niet goed hebben kunnen functioneren in de maatschappij en proberen terug te keren. Dit gebeurt in de vorm van stageplaatsen.

De Stichting heeft geen winstoogmerk (statuten art. 2.3).

Bij stichting Alert kennen we geen beloningssysteem . Alle vrijwilligers inclusief het bestuur en de adviesraad krijgen geen vergoeding voor hun diensten. We vergoeden alleen de onkosten die daadwerkelijk gemaakt zijn en redelijkerwijs aantoonbaar zijn (Statuten art.3.5). De beloning die we ontvangen zit hem in de honden die weer een goed nieuw huis vinden en weer gelukkig zijn samen met hun nieuwe baasjes.

Meer informatie over welzijn en verrijking mens en dier
Meer informatie over welzijn mens
Meer informatie over bijtincidenten