Word donateur via platform Geef

Indien u ons wel financiëel wilt steunen, maar dit liever niet via het Geef platform doet, kunt u uw gift overmaken op  IBAN NL47INGB0005431174 op naam van Stichting Alert Hondenopvang.

Al het geld komt ten goede aan onze opvanghonden. De stichting heeft geen winstoogmerk en zowel het bestuur als alle andere vrijwilligers doen alles op vrijwillige basis en krijgen alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten.